Zgłoszenie szkody odbywa się telefonicznie, mailowo jak i na stronach internetowych poszczególnych firm. Poniżej przedstawiamy możliwe sposoby kontaktu.

Jeśli jesteś sprawcą szkody lub sprawcy brak i masz ubezpieczenie AC, chcąc uzyskać odszkodowanie za swój samochód kontaktujesz się z towarzystwem w którym posiadasz te ubezpieczenie. Natomiast jeśli jesteś osobą poszkodowaną wtedy kontaktujesz się z towarzystwem w którym sprawca szkody ma zawarte ubezpieczenie OC.

U w a g a

Od 1 kwietnia 2015 osiem zakładów ubezpieczeń podpisało umowę, na mocy której zaoferuje swoim klientom Bezpośrednią Likwidację Szkód (BLS).

Jeśli masz wykupione ubezpieczenie OC w tym towarzystwie możesz zgłosić szkodę bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela.

Concordia Ubezpieczenia, Ergo Hestia, PZU, UNIQA, Warta (od 1 kwietnia 2015 r.), Aviva, Liberty Ubezpieczenia (od 1 lipca 2015 r.) i Gothaer (od 15 października 2015 r.)

Bezpośrednia Likwidacja Szkód będzie dotyczyła zdecydowanej większości zdarzeń komunikacyjnych, które wystąpią na polskich drogach. W każdym kraju, w którym BLS wprowadzano, wyłączano początkowo niektóre szkody z systemu. Tak będzie również w Polsce. Do BLS nie będą kwalifikować się np.:

szkody osbowe
szkody, które wystąpiły poza Polską
szkody o wartości powyżej 30 tys. zł

Dane kontaktowe do zgłaszania szkód:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
infolinia: 801 282 828, (22) 563 28 28
Zgłoszenie szkody

AXA Direct S.A.
infolinia: 22 599 95 22
Zgłoszenie szkody

CONCORDIA Ubezpieczenia
infolinia: (61) 858 48 08, (61) 858 48 65
Zgłoszenie szkody

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
infolinia: 801 120 000, (22) 501 61 00
Zgłoszenie szkody

Generali TU S.A.
infolinia: 801 343 343, (22) 543 05 43
Zgłoszenie szkody

Gothaer TU S.A.
infolinia: (22) 469 69 69
Zgłoszenie szkody

Grupa Ergo Hestia
infolinia: 801 107 107, (58) 555 55 55
Zgłoszenie szkody

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: 801 311 311, 601 311 311
Zgłoszenie szkody

Interrisk S.A. Vienna Insurance Group
infolinia: (22) 212 20 12
Zgłoszenie szkody

Link4 TU S.A.
infolinia: (22) 444 44 44
Zgłoszenie szkody

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: 801 107 108, (58) 555 62 22
Zgłoszenie szkody

TUiR Allianz Polska S.A.
infolinia: 801 102 030, (22) 567 12 02
Zgłoszenie szkody

TUiR Warta S.A.
infolinia: 801 311 311, 601 311 311
Zgłoszenie szkody

T.U.W. „TUZ”
infolinia: (22) 327 60 60
Zgłoszenie szkody

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
infolinia: 801 597 597, (42) 666 65 00
Zgłoszenie szkody

PROAMA
infolinia: 815 815 815
Zgłoszenie szkody

PZU SA
infolinia: 801 102 102, (22) 566 55 55
Zgłoszenie szkody

POLISA ŻYCIE
infolinia: 22 501 68 88, 22 501 68 89
Zgłoszenie szkody