Maxikaz

Ubezpieczenie AC

Na pewno zdajesz sobie sprawę jak wiele jest sytuacji, których nie można przewidzieć, a które codziennie przytrafiają się ludziom wokoło Ciebie. Kradzież samochodu, wypadek, zatrzaśnięcie kluczyków wewnątrz auta, przebicie opony, stłuczenie szyby… to niektóre ze zdarzeń objętych dobrowolnym ubezpieczeniem Autocasco. Jeśli chcesz się ubezpieczyć na wypadek takich zdarzeń i szukasz dobrego ubezpieczenia AC skontaktuj się z naszym doradcą…

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest pojazd jak i jego wyposażenie fabryczne. Za dodatkową opłatą składki możliwe jest również objęcie ochroną wyposażenie ponad standardowe. AC można zawrzeć w wersji pełnej lub tak zwane MINICASCO, druga opcja jest dużo tańsza ale zakres ubezpieczenia jest bardzo ograniczony, zazwyczaj jest to tylko kradzież , pożar i uderzenie ze zwierzęciem.

Zakres ubezpieczenia AC określony jest ogólnych warunkach ubezpieczenia i u różnych firm może być inny. Tańsza składka może czasami oznaczać słabszy zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie AC może obejmować między innymi:

kradzież
wandalizm
zniszczenie wskutek kolizji
zdarzenia losowe – powódź, pożar, piorun, huragan itp.
O wysokości wypłaty odszkodowania może decydować kilka czynników:
udział własny – w razie uszkodzenia pojazdu uczestniczymy w kosztach jego naprawy, jeśli firma stosuje udział własny to część kosztów naprawy trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni, wysokość udziału własnego każda firma określa indywidualnie, zazwyczaj jest to 10-20%. Jeśli stosowany jest udział własny składka za ubezpieczenie jest niższa ale trzeba pamiętać że wypłata odszkodowania będzie wtedy też niższa
wybrany wariant naprawy – najczęściej mamy do wyboru wariant kosztorysowy lub serwisowy

1. wariant kosztorysowy – odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztorysu sporządzonego przez zakład ubezpieczeniowy z uwzględnieniem tanich zamienników a nie oryginalnych części, w kosztorysie tym uwzględnione jest również zużycie eksploatacyjne pojazdu co oznacza że odszkodowanie zostaje pomniejszone, % zużycia eksploatacyjnego określa wiek pojazdu im pojazd starszy tym % zużycia eksploatacyjnego większy, każda firma posiada w ogólnych warunkach ubezpieczeń tabelę określającą wysokość pomniejszenia w zależności od wieku pojazdu, przy wariancie kosztorysowym składka za ubezpieczenie jest niższa ale odszkodowanie też będzie niższe co może spowodować że będzie niewystarczające na pokrycie kosztów naprawy

2. wariant serwisowy – naprawa pojazdu odbywa się z użyciem oryginalnych części, możliwa jest tutaj naprawa w formie bezgotówkowej w serwisie z którym dana firma ma podpisana umowę lub też zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie rachunków wystawionych przez warsztat w którym naprawiany był dany pojazd, przy wariancie serwisowym składka za ubezpieczenie jest wyższa ale nie ma obaw że w razie szkody trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty z własnej kieszeni
upoważnienie do kierowania pojazdem osobom młodym – za osoby młode uważa się osoby które nie ukończyły określonego wieku, każda firma podchodzi do tego indywidualnie i zazwyczaj jest 25, 26 lub 28 lat, jeśli użyczamy pojazd osobom młodym a nie poinformujemy o tym towarzystwa ubezpieczeniowego to firma w razie szkody spowodowanej przez taką osobę ma prawo pomniejszyć odszkodowanie, wysokość pomniejszenia może wynosić około 10-20%, jeśli przy podpisywaniu polisy zaznaczymy takie upoważnienie zapłacimy składkę nieco wyższą ale przy szkodzie dostaniemy odszkodowanie w pełnej wysokości
franszyzy – są to kwotowe lub procentowe indywidualnie określone przez towarzystwo ograniczenia przy wypłacie odszkodowania, franszyzy mogą być integralne lub redukcyjne

1. franszyzy integralne – są to określone przez towarzystwo minimalne wartości szkody poniżej których zakład ubezpieczeniowy nie uruchamia procesu likwidacji szkody

2. franszyzy redukcyjne – są to swego rodzaju udziały własne określone kwotowo lub procentowo, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wysokość franszyzy

.
„Kradzieże? Zdarzają się przecież coraz rzadziej… Wypadek z mojej winy? Niemożliwe – to właśnie ja przecież jestem mistrzem kierownicy…” Brak świadomości i wyobraźni często sprawia, że dobrowolnie rezygnujemy z tego ubezpieczenia auta… a przecież dla większości z nas polisa AC to zazwyczaj kilkaset złotych więcej…Każdy z nas powinien zatem rozważyć: czy naprawdę parę złotych rocznie na polisę AC to zbędny wydatek?