Maxikaz

Ubezpieczenie gospodarstwa

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to wyjątkowo pracochłonna działalność. Dlatego właśnie rolnicy powinni pomyśleć, jak zabezpieczyć gospodarstwo przed różnego rodzaju nieszczęściami. Szkoda oznacza bowiem dla rolnika nie tylko utratę całości bądź części plonów. To również strata całorocznej pracy w gospodarstwie. Rolnicy to ten szczególny zawód, który zobowiązany jest prawnie do zawierania niektórych umów ubezpieczenia. Po pierwsze, każdy rolnik zobowiązany jest do zawarcia umowy OC z tytułu posiadania gospodarstwa. Ubezpieczone obowiązkowo muszą być także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego. Państwo zapewnia dotację do obowiązkowych ubezpieczeń upraw, jeśli rolnik zdecyduje się na ubezpieczenie co najmniej połowy areału. Zakłady oferują też całą gamę produktów dobrowolnych, pozwalających na jeszcze skuteczniejszą ochronę gospodarstwa.

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW

Zakres ubezpieczenia obejmuje aż 13 ryzyk, związanych głównie z anomaliami pogodowymi m.in.:

powódź,

huragan,

grad,

podtopienie itd.

Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

SUMA UBEZPIECZENIA BUDYNKU MOŻE BYĆ USTALONA NA DWA SPOSOBY:

w wartości nowej – możliwe tylko w odniesieniu do budynków nowo wybudowanych lub takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%,

w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku.

Pamiętaj, że budynek rolniczy: trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, o powierzchni przekraczającej 20 m2, należy ubezpieczyć już w momencie pokrycia dachem, niezależnie od jego przeznaczenia – nawet, gdy jest nieużytkowany.

Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, które może on ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp.

Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi o szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte wszystkie popularne w Polsce uprawy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.