Maxikaz

Ubezpieczenie domu

Chcesz mieć pewność, że Twój dom/mieszkanie wyjdzie bez szwanku z każdego trudnego zdarzenia, a Twój budżet na tym nie ucierpi?

Zastanawiasz się, jak chronić Wasz majątek: dom, mieszkanie?

Wybierz polisę, która gwarantuje Ci pełną ochronę twojego domu lub mieszkania oraz wszystkiego, co się w nim znajduje. Wszystko, co jest dla Ciebie najcenniejsze, możesz u nas ubezpieczyć.

Od kawalerki po luksusową willę

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte:

budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej,

budynek niemieszkalny, np. garaż.

budynek w fazie budowy,

lokal mieszkalny,

budynki wspólnot mieszkaniowych,

domki letniskowe,

ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),

mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,

budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),

obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),

budynki rolne,

nagrobki cmentarne.

Dodatkowo, przedmiotem ubezpieczenia może być:

sprzęt medyczny (aparat słuchowy),

roślinność ogrodowa,

dzieła sztuki w wartości rynkowej,
a nawet:

siłowniki bram, elementy zewnętrzne domu od kradzieży z włamaniem, solary.

Co zyskasz z ubezpieczeniem domu lub mieszkania?

ubezpieczenie od jakichkolwiek zdarzeń (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

możliwość ubezpieczenia roślinności ogrodowej, mebli w ogrodzie lub na tarasie, wolnostojących szklarni ogrodowych, ogrodów zimowych, oranżerii;

możliwość ubezpieczenia nagrobków;

odtworzysz utracone mienie tego samego rodzaju i jakości bez potrącania stopnia zużycia, dzięki temu że ubezpieczenie może być zawarte według wartości odtworzeniowej (nowej);

odszkodowanie ustalane według aktualnych cen, na podstawie złożonych przez Ciebie faktur i kosztorysów;

ubezpieczenie informacji prawnej;

koszty najmu lokalu zastępczego.

UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

Każdy, kto postawił dom, wie, że budowa to ogromny wysiłek. Trzeba wypełnić tyle formalności i załatwić tyle spraw, że zapominamy o wykupieniu polisy. A przecież nieszczęśliwe wypadki, na przykład pożar czy wichura, mogą dotknąć każdego. Koszty utraconego dobytku i żal z powodu strat są takie same, bez względu na to, czy to dom gotowy i zamieszkany, czy jeszcze w fazie budowy. W tym drugim przypadku straty mogą być znacznie poważniejsze. Nie zawsze możesz przeciwdziałać powstałej szkodzie od razu, bo często naszą budowę odwiedzamy raz na kilka dni. Tymczasem możesz ubezpieczyć dom już na etapie fundamentów, garaż wznoszony na tej samej posesji, jak również elementy stałe, które są w nich montowane w miarę postępu prac (m. in. tynków, wylewek, stolarki okiennej, drzwi i instalacji).

Możesz również ubezpieczyć sprzęt budowlany użytkowany i przechowywany w miejscu budowy. Ten element ubezpieczenia przewiduje nie tylko ochronę przed pożarem czy silnym wiatrem, ale również przed utratą czy zniszczeniem mienia w wyniku kradzieży z włamaniem. Po zakończeniu budowy warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia (np. o ruchomości domowe).

POLISA OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania oraz wykonywaniem czynności życia codziennego.

OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, kiedy np. nasz pies ugryzie sąsiada, nasze dziecko wybije mu szybę w oknie podczas gry w piłkę, a my zalejemy mu salon, z powodu wycieku wody z łóżka wodnego, albo bardziej standardowo – z pralki. Jesteśmy objęci ochroną również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas pomoc domową, lub opiekunkę do dziecka.

Najgorsze jest to, że Ubezpieczeni często zapominają o istnieniu tej polisy i z niej nie korzystają. Narażają się jednocześnie na niepotrzebne koszty rekompensaty wyrządzonych szkód, które pokrywają z własnej kieszeni. Pamiętają tylko, że chroniony jest ich majątek i jeśli to oni zostaną poszkodowanymi, Ubezpieczyciel wypłaci im należne świadczenie. To, że szkody wyrządzone przez nich również podlegają ubezpieczeniu przechodzi w niepamięć. Warto mieć świadomość posiadania ochrony z polisy OC w życiu prywatnym – nie dość że zabezpiecza nasze finanse, to jeszcze zwiększa poczucie komfortu w życiu codziennym.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała, trwałym uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. O ile nie można przygotować się na nieszczęśliwy wypadek, można zapewnić sobie i swoim bliskim środki pieniężne, które pomogą sfinansować koszty leczenia oraz zrekompensować utracone zdrowie lub życie.

UBEZPIECZENIE SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

Ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia to ochrona szklanych elementów w domu, takich jak oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody ścienne, ceramiczne, szklane lub indukcyjne płyty kuchenne, kabiny prysznicowe, szklane meble, itp.

ASSISTANCE

W ramach ubezpieczenia domu, czy mieszkania można również wykupić pakiet assistance.

Ubezpieczenia assistance domowe jest pomocowym ubezpieczeniem w różnego rodzaju przykrych sytuacjach. W ramach ubezpieczenia assistance, które zazwyczaj jest częścią tzw. pakietów domowych, mieszkaniowych ubezpieczającemu oraz osobom bliskim z nim zamieszkującym standardowo oferowane są następujące świadczenia:

interwencji specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz),

interwencji specjalisty RTV/AGD/PC,

zorganizowania interwencji w domu, gdy z przyczyn losowych określonych w umowie ubezpieczenia (np. zalanie, kradzież, dewastacja, pożar, wybuch, powódź, huragan, śnieg, grad, uderzenie pioruna) został uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania (świadczenie to może obejmować organizację pobytu w hotelu, transport ubezpieczonego oraz jego mienia do wskazanego miejsca czasowego pobytu, dozór pozostawionego bez opieki domu, dokonanie wycen, specjalistycznych napraw,

transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia,

interwencję i opiekę medyczną (lekarską, pielęgniarską, opiekuńczą), jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku w domu ubezpieczający doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

zorganizowania pomocy w przypadku hospitalizacji ubezpieczającego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania; chodzi tutaj m. in. opiekę nad dziećmi, osobami wymagającymi opieki oraz opiekę nad zwierzętami domowymi,

w postaci usług informacyjnych dotyczących m.in. najbliższych dostępnych placówek medycznych, aptek, numerów telefonów służb użyteczności publicznej i usługodawców technicznych.

Ubezpieczenie assistance domowe może obejmować m.in. organizację pobytu w hotelu w przypadku powodzi, opiekę medyczną, zorganizowanie opieki nad zwierzętami domowymi podczas naszej nieobecności. Dostępny jest również pakiet usług assistance i concierge – dla klientów: zrobienie zakupów, znalezienie opiekunki do dzieci, opieka nad zwierzętami domowymi, organizacja biletów na imprezy rozrywkowe, wynajęcie limuzyny, zorganizowanie wczasów i imprez okolicznościowych.