Maxikaz

Ubezpieczenie dla dzieci

  Polisa NNW dla dziecka, to niedrogi produkt ochronny, w ramach którego ubezpieczony otrzyma świadczenie za doznane wypadki, uszkodzenia ciała, pobyty w szpitalu a także może pokryć koszt korepetycji. Najbardziej popularne jest NNW szkolne nie mniej jednak możemy takie polisy zawrzeć samodzielnie. Możemy wtedy sami dostosować zakres do potrzeb Twojego dziecka.

Tego rodzaju polisy mogą być zawarte od narodzin do maksymalnie 30 roku życia (maksymalny wiek ubezpieczonego obowiązuje pod warunkiem, że się uczy). Ubezpieczenia te działają całą dobę w Polsce i zagranicą.

 

 

Korzyści dla Ubezpieczonych

alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży,

szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb jak i możliwości finansowych klienta,

poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego,

bezpieczeństwo finansowe w trudnych momentach życia, np. wypadku, choroby, zgonu rodziców,

możliwość dokupienia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,

możliwość dostosowania strategii inwestycyjnej do potrzeb klienta.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

zgon Ubezpieczonego,

zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia z tytułu „zgon Ubezpieczonego”,

trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

poważne zachorowanie m.in. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, śpiączka, ciężkie oparzenia, transplantacja serca, płuc, szpiku kostnego, trzustki, jelita cienkiego,

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem,

zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.