Maxikaz

Polisa na życie dla seniorów

Żyjemy co raz dłużej, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowując się do panującej sytuacji posiadają w swoich ofertach produkty dedykowane dla osób starszych. Są one bardziej dopasowane do ich potrzeb. Zależnie od Towarzystwa warunki przystąpienia do tego typu ubezpieczenia są różne choćby wiek, uproszczona ankieta medyczna skrócona do kilku pytań o nasz stan zdrowia, która nie wyklucza każdego nawet w przypadku twierdzących odpowiedzi. W niektórych sytuacjach ocenia się indywidualnie ryzyko ubezpieczeniowe, nawet jeśli występowały u niego nieznaczne problemy ze zdrowiem w ostatnim czasie.