Ubezpieczenie turystyczne służy zabezpieczeniu Ciebie w podróży. Zmiana klimatu i otoczenia może skutkować wystąpieniem nagłej choroby. Uprawianie sportów może wiązać się z nieszczęśliwym wypadkiem. Z dala od domu choroba czy wypadek narażają Cię na poniesienie wysokich kosztów, które musisz pokryć z własnej kieszeni. Posiadając ubezpieczenie podróżne nie musisz bać się o takie konsekwencje, ubezpieczyciel zapewnia bezgotówkowe pokrycie kosztów leczenia, lekarstw i transportu związanego z nagłą chorobą lub wypadkiem.

Ubezpieczenie kosztów leczenie za granicą jest to oferta skierowana do osób wyjeżdżających poza teren Polski w celach turystycznych, do pracy jak i szkoły. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy assistance (ASS). Są to wydatki poniesione za granicą na organizację usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na osobie i na rzeczy
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej
  • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów
  • ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

Ubezpieczenie można zawrzeć w formie indywidualnej, zbiorowej jak i rodzinnej, na okres roczny lub krótkoterminowy.

Składka za ubezpieczenie uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia jak też od charakteru wyjazdu. Mianowicie czy jest to wyjazd turystyczny, w związku z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu czy też w związku z wykonywaną za granicą pracą.