“Bezpieczne Dziecko” to otwarte grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci i młodzieży. “Bezpieczne Dziecko” ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz dodatkowo zabezpieczenie przyszłości finansowej. Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wieku od 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba niepełnoletnia na wniosek rodzica ( przedstawiciela ustawowego). Do umowy ubezpieczenia “Bezpieczne Dziecko” można zawrzeć dodatkową umowę, która pozwoli inwestować składki w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych, charakteryzujących się różnym stopniem ryzyka.

Korzyści dla Ubezpieczonych

 • alternatywna lub dodatkowa forma ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosowany do potrzeb jak i możliwości finansowych klienta,
 • poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego,
 • bezpieczeństwo finansowe w trudnych momentach życia, np. wypadku, choroby, zgonu rodziców,
 • możliwość dokupienia Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • możliwość dostosowania strategii inwestycyjnej do potrzeb klienta.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • zgon Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne dodatkowo, niezależnie od świadczenia z tytułu „zgon Ubezpieczonego”,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie m.in. nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, śpiączka, ciężkie oparzenia, transplantacja serca, płuc, szpiku kostnego, trzustki, jelita cienkiego,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, za każdy dzień pobytu, jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zgon rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
   
   
  w załączeniu przykładowe zakresy ubezpieczenia, które stanowią materiał informacyjny.

  Podmenu:

Podmenu:
Na życie indywidualne
Polisa na życie dla seniorów
Ubezpieczenie dla dzieci
Ubezpieczenie wypadkowe