Co to jest ubezpieczenie „POLISA DLA CIEBIE”

Polisa dla Ciebie to indywidualne ubezpieczenie na życie , przeznaczone dla osób ,które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające od 18 do 85 roku życia.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony . W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.
Gwarantowana jest niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia.
Wybór sumy ubezpieczenia od 5 000zł do 100 000zł.
Zakres ubezpieczenia obejmuje :
-zgon ubezpieczonego
– zgon w wyniku Nieszczęśliwego wypadku – na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW renta miesięczna od 1 000zł do 2 000zł płacona przez 10 lat
Niska minimalna składka już od 20zł miesięcznie.
Składka może być płacona miesięcznie, kwartalnie ,półrocznie lub rocznie.
W razie braku wypłaty świadczenia zwracane są wpłacone składki.


Oferta senior

Zbiorowe ubezpieczenie na życie SENIOR oferowane jest dla osób od 18 do 72 roku życia, natomiast ochrona ubezpieczenia obowiązuje do 75 roku życia bez możliwości indywidualnej kontynuacji. Osoba posiadająca inne ubezpieczenia w Polisie Życie może ubezpieczyć się również w tym produkcie. Oferta skierowana może być również do:Zbiorowe ubezpieczenie na życie SENIOR oferowane jest dla osób od 18 do 72 roku życia, natomiast ochrona ubezpieczenia obowiązuje do 75 roku życia bez możliwości indywidualnej kontynuacji. Osoba posiadająca inne ubezpieczenia w Polisie Życie może ubezpieczyć się również w tym produkcie. Oferta skierowana może być również do:• Prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków• Osób wykonujących wolne zawody (lekarz, adwokat, artysta)• Rolników • Emerytów Szeroki zakres ochrony obejmuje nie tylko pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i w wyniku choroby co w innych firmach rzadko można spotkać jeśli ubezpieczony ukończył 67 lat. Trzy warianty do wyboru, składka 36zł, 53zł lub 70zł miesięcznie.
Każdy kto chce przystąpić musi wypełnić ankietę

Pakiety senior

 

Warta 55 Plus

Warta 55 Plus skierowana jest do osób od 55 do 65 roku życia jeśli osoba przed przystąpieniem nie posiadała żadnego ubezpieczenia na życie. Osoby między 65-80 rokiem życia mogą również przystąpić pod warunkiem, że jest do kontynuacja ubezpieczenia grupowego lub indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Przed ukończeniem 80 roku życia umowę można kontynuować w wariancie Twoje Życie 80 Plus, która obejmuje:
• Śmierć ubezpieczonego
• Śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW
• Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku
Warta 55 Plus w swoim zakresie posiada oprócz zabezpieczenia finansowego skutków nieszczęśliwego wypadku również wypłatę świadczenia gdy urodzi się wnuk nawet 500zł oraz bogaty assistance medyczny (link do zakresu i assistancu)

Chcąc przystąpić do ubezpieczenia trzeba przecząco odpowiedzieć na trzy pytania bez badań lekarskich ani ankiety medycznej:

• Ubezpieczony posiada orzeczenie o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenie o niepełnosprawności?
• Ubezpieczony przebywa na zwolnieniu lekarskim lub w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania wnioskopolisy przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni nie dotyczy sytuacji gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)?
• Ubezpieczony przebywa w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce?
Warta 55 Plus – pakiety

 

W załączeniu przykładowe zakresy ubezpieczenia, które stanowią materiał informacyjny.

Compensa Życie Senior

Warta Życie- Warta 55

 

Podmenu:
Na życie indywidualne
Polisa na życie dla seniorów
Ubezpieczenie dla dzieci
Ubezpieczenie wypadkowe