Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych to polisa dobrowolna, którą można kupić wraz z ubezpieczeniem OC lub AC lub w pakiecie OC/AC/NNW.

Dzięki tej polisie ochroną może być objęty kierowca i pasażerowie. Suma ubezpieczenia jest wybierana przez ubezpieczającego i zazwyczaj zawiera się w przedziale 10.000 zł do 50.000 zł. Są też oferty z wyższymi sumami ubezpieczenia. Koszt takiej polisy to zwykle od 30 do 90 zł na rok za wszystkie miejsca w pojeździe.

 

Świadczenie z polisy NNWK otrzymasz w przypadku doznania uszkodzenia ciała – uszczerbku na zdrowiu (procent trwałego uszczerbku na zdrowiu):

  • w związku z ruchem pojazdu,
  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku,
  • podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

Uzyskane w środki można przeznaczyć na rehabilitację aby jak najszybciej wrócić do pełnego zdrowia. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, ustalony procent sumy ubezpieczenia otrzymają osoby uprawnione/uposażeni.

Podmenu:
AC
OC
Ochrona prawna
Ubezpieczenia assistanse
Ubezpieczenia NNW