Maxikaz

Na życie indywidualne

Korzyści dla Ubezpieczonego

poczucie bezpieczeństwa i inwestycja na przyszłość dla Ubezpieczonego oraz jego bliskich,

znacznie szersza ochrona ubezpieczeniowa niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego,

niskie koszty ochrony ubezpieczeniowej – pełna ochrona przy znacznie niższej, atrakcyjniejszej cenie niż w przypadku polisy indywidualnej,

możliwość objęcia ochroną także członków rodziny,

zabezpieczenie przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych np. nieszczęśliwy wypadek, choroba, pobyt w szpitalu,

możliwość oszczędzania nawet niewielkich kwot na przyszłą emeryturę w ramach opcji funduszu kapitałowego,

ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą